Bæredygtig fisk

Vilde fisk kan ikke få et økologi mærke, til gengæld kan de få MSC-mærket, som er et bæredygtighedsmærke, som kan opnås hvis man lever op til en række kvalitetskrav. Fiskerne skal bl.a værne om fiskebestanden og være med til at bevare økosystemer.

Vores miljø har brug for at der tages hensyn til det, det sker ved at sikre mod overfiskning, så fiskebestanden kan klare sig.

I Danmark er det langt størstedelen af producenterne der levere op til dette, andre steder i verden er det dog et stort problem.


MSC – Bæredygtige fisk bygger på følgende principper

  • Bæredygtige fiskebestande – Der skal være nok fisk tilbage i havet! Fiskeriet skal ligge på et niveau, så det er sikkert at det kan fortsætte uendeligt og at fiskebestanden dermed er sund og produktiv.
  • Minimal miljøpåvirkning – Fokus er på påvirkningerne! Fiskeriaktiviteter skal ske med forsigtighed, så habitater i økosystemet holdes sunde.
  • Effektiv forvaltning – Fiskeriet skal velforvaltes ordentlig! MSC certificerede fiskere skal følge den gældende lov og altid kunne tilpasses sig til forandringer i havets miljø.

Mærkeordning – Din mulighed for at vælge bæredygtigt

Som forbruger har du mulighed for at påvirke fremtidens fødevaremarked. Ved at at vælge fisk med MSC-mærket kan butikkerne se efterspørgslen på dette er stort. Vi har som forbruger sammen med fødevarebutikkerne et stort ansvar for hvilke produkter der er repræsenteret, og den bedste måde at påvirke tingene i den rigtige retning er at købe produkterne selv.

Andre kilder

Rul til toppen