Økologisk fisk

Økologisk fisk

Det er faktisk kun opdrættede fisk der kan være økologiske, da økologi kun kan sikres i kontrollerede omgivelser.

Vilde fisk fra hav, åer og søer må ikke sælges som økologiske.

Grunden til det er, at det i naturen ikke er muligt at kontrollere de forhold, som fiskene lever under – for eksempel om fiskenes opvækst har fundet sted i et område med stor miljøbelastning.

Kun når fisk opdrættes i dambrug eller havbrug, kan der være sikkerhed for, at de lever op til de høje økologiske krav

Bliv klogere på økologiske fisk i denne video

Hvor kan man købe økologiske fisk?

Økologiske fisk kan købes i de fleste fiskebutikker og fiskebiler, husk altid at spørge, og så skal du nok få hjælp. Cateringfirmaer og diverse kantineløsninger har typisk også økologisk fisk, mens det er af og til er i detailbutikker, hvis du bor i Aarhus, så kan vi anbefale Salling. Ønsker du at købe frisk fisk online, så læs mere her.

Danmark vs. andre EU-lande

En række lande i Europa har godkendte regelsæt for økologisk produktion af opdrætsfisk – bl.a. ørred, som bliver opdrættet på økologiske dambrug helt på linie med tilsvarende økologisk produktion af bl.a. kyllinger indenfor landbruget. Som noget nyt indføres 1. juli 2010 et fælles EU regelsæt (EU-forordning) for økologisk akvakulturproduktion.

I Danmark blev der vedtaget regler for økologisk fiskeopdræt allerede i 2004 og siden har foreløbig 6 danske pionerdambrug og 1 pionerhavbrug arbejdet med indførsel af økologisk produktion af opdrætsfisk – og flere er på vej. De første økologiske opdrætsfisk lå klar til de danske forbrugere i september 2005. Siden har interessen og efterspørgslen af økologiske opdrætsfisk været stærkt stigende fra såvel danske som udenlandske forbrugeres side.

Ved at købe dansk økologisk opdrætsørred støtter man en produktionsform der:

  • kan karakteriseres som en ekstensiv i forhold til den konventionelle produktion af opdrætsfisk -sikrer stor fokus på opdrætsfiskens velbefindende
  • udelader brugen GMO-modifiserede stoffer i fiskefoderet -udelader brugen af syntetisk farvestof i produktionen
  • minimerer anvendelsen af medicin og kemikalier i produktionen
  • sikrer minimering af påvirkninger på det ydre miljø
  • sætter fokus på bæredygtighed og minimering af anvendelsen af ressourcerne i produktionen
  • sikrer sporbarhed fra forbrugeren til producenten

Bæredygtig fisk hvad er det?

Ligesom alt muligt andet i denne verden, så er der mange ting at tage hensyn til, det gælder også fisk. Ved at vælge fisk med et bæredygtigt mærke, så ved du at der er taget højde for visse ting, f.eks at der ikke fiske så det går ud over bestanden mm. Her kan du læse mere om bæredygtig fisk.

Rul til toppen