Afsluttede projekter:

Projekt ”Udbredelse af information om økologisk fiskeopdræt i Danmark og aktuelle produkter herfra” – forventede resultater:

-

udarbejdelse af en række konkrete materialer med henblik på formidling af viden og kendskab til dansk økologisk fiskeopdræt og relaterede økologiske produkter herfra - herunder: Informationspjecer, udstillingsmaterialer, informations DVD’ere, opskriftshæfte, gill-tacs, projekthjemmeside, undervisningsmaterialer

-

deltagelse med udstilling i udvalgte økologiske begivenheder i ind- og udland – herunder: Biofach i Tyskland – 2011, relevante økologiske markeder som måtte finde sted i projektperioden etc. Alt dette med henblik på formidling af viden og kendskab til dansk økologisk fiskeopdræt og relaterede økologiske produkter herfra målrettet mod danske og udenlandske forbrugersegmenter

-

Gennemførelse af op til 20 informationsdage (1 dags kurser) fordelt over de 2 projekt år overfor relevante udvalgte grupper af producenter, interessenter og kommende mulige aftagere af danske økologiske opdrætsfisk og aktuelle produkter heraf

-

Udarbejdelse af en række relevante pressemeddelelser og faglige artikler til presse og væsentlige relevante faglige tidsskrifter

Danske økologiske akvakulturprodukter