Oversigt over omlagte danske økologiske akvakulturanlæg (OBS: Oversigten omfatter kun anlæg, som er medlemmer af Dansk Akvakultur) – fisk, muslinger, tang og krebs (28.12.2018):

Danske økologiske dambrug:
1)    Åbro Dambrug (150 tons/år) (omlagt 2012)

2)    Piledal Dambrug (10 tons/år – avlsdambrug – produktion og salg af øjenæg og yngel – ikke spisefisk) (omlagt 2012)

3)    Kidmosebæk Dambrug (50 tons/år) (omlagt 2014 – produktion af spisefisk og sættefisk)

4)    Brogård Dambrug (193 tons/år) (omlagt 2016)

5)    Vork Dambrug (61 tons/år) (omlagt 2016 – produktion af spisefisk, yngel og sættefisk)

6)    Tarp Dambrug (14,4 tons/år) (omlagt 2018)

7)    Skarrild Mølle Dambrug (19,3 tons/år) (omlagt 2018)

8)    Ådal Dambrug (67 tons/år) (Under omlægning 2018)


Danske økologiske Havbrug:

9)    Bisserup Havbrug (ca. 30 tons/år) (omlagt 2010)

10)    Karrebæk Havbrug (ca. 200 tons/år) (omlagt 2013)


Danske økologiske Linemuslingeanlæg:

11)    Ås Linemuslingeopdræt (op til 200 tons/år) (omlagt 2011)

12)    Seafood Limfjord – anlæg 91N (op til ca. 350 tons/år) (omlagt 2014)

13)    Seafood Limfjord – anlæg 250 (op til ca. 500 tons/år) (omlagt 2014)

14)    Seafood Limfjord – anlæg 249 (op til ca. 500 tons/år) (omlagt 2014)

15)    Seafood Limfjord – anlæg 91S (op til ca. 300 tons/år) (omlagt 2014)

16)    Seafood Limfjord – anlæg 193 (op til ca. 300 tons/år) (omlagt 2014)

17)    Seafood Limfjord – anlæg 49 (op til ca. 300 tons/år) (omlagt 2014)

18)    Seafood Limfjord – anlæg 49Ø (op til ca. 300 tons/år) (omlagt 2014)

19)    Seafood Limfjord – anlæg 308 (op til ca. 300 tons/år) (omlagt 2016)

20)    Hjarnø Muslingeanlæg – nr. 234 (op til ca. 500 tons/år) (omlagt 2014)

21)    Mytiline – 1 anlæg (anslået 300 tons/år) (omlagt 2015)


Danske økologiske tanganlæg:

22)    Hjarnø Tanganlæg nr.  (op til ca. 1000 tons/år) (omlagt 2014)
 


Danske økologiske krebsebrug:
23)    Herredbæk Krebsebrug (omlagt 2015)

24)    Ulbæk Krebsebrug (under omlægning 2018)

Danske økologiske akvakulturprodukter