Oversigt over omlagte danske økologiske opdrætsanlæg – fisk, muslinger, tang og krebs (01.09.2016):

Danske økologiske dambrug:

Todbøl Dambrug (36 tons/år) (omlagt 2006)               

v/ Klaus Futtrup

Mosevej 89

7752 Snedsted

Tlf.: 97-934880

E-mail: amkjeldgaard@ofir.dk

Hjemmeside: www.todbøl-dambrug.dk

Skillingbro Dambrug (8 tons/år) (omlagt 2007)                     

v/Niels Moes

Røde Møllevej 18

9520 Skørping

Tlf.: 98-375200

E-mail: niels@moes.dk

Sdr. Karstoft Dambrug (145 tons/år) (omlagt 2009)

v/ Chr. R. Jørgensen

Skjernvej 119

6933 Kibæk

Tlf: 97-196767

E-mail: kaerhede@mail.tele.dk

Åbro Dambrug (150 tons/år) (omlagt 2012)

v/ Chr. R. Jørgensen

Skjernvej 119

6933 Kibæk

Tlf: 97-196767

E-mail: kaerhede@mail.tele.dk

Piledal Dambrug (10 tons/år – avlsdambrug – produktion og salg af øjenæg og yngel – ikke spisefisk)

(omlagt 2012)

v/ Haakon Jøker Trachsel

Dalen 16

7183 Randbøldal

Tlf: 75-883436

Kidmosebæk Dambrug (50 tons/år) (omlagt 2014 – produktion af spisefisk og sættefisk)

v/ Kjeld Jensen

Dørslundvej 92

7330 Brande

Tlf: 2145-9783

E-mail: kjeldjensen1@live.dk

Karup Elværk Dambrug (144 tons/år) (omlagt 2014)

v/ Hjarnø Havbrug

Snaptunvej 57b

Tlf.: 5364-7376

Att.: Britt Pedersen

Brogård Dambrug (193 tons/år) (omlagt 2016)

v/ Chr. R. Jørgensen

Skjernvej 119

6933 Kibæk

Tlf: 97-196767

E-mail: kaerhede@mail.tele.dk

Vork Dambrug (61 tons/år) (omlagt 2016 – produktion af spisefisk, yngel og sættefisk)

v/ Flemming Skov

Vorkvej 75

6040 Egtved

Tlf: 40831860

E-mail: vorkdambrug@profibermail.dk

Danske økologiske Havbrug:

Bisserup Havbrug (ca. 30 tons/år) (omlagt 2010)

v/ Lars Birger Nielsen

Bisserup havnevej 39

4243 Rude

Tlf: 5545-9219

E-mail: ac.lb@mail.dk

Karrebæk Havbrug (ca. 200 tons/år) (omlagt 2013)

v/ Musholm A/S

Strandvejen 101

4281 Gørlev

Tlf: 5885 9007

E-mail: stj@musholm.com

Danske økologiske Linemuslingeanlæg:

Ås Linemuslingeopdræt (op til 200 tons/år) (omlagt 2011)

v/ Henrik Bruun

Stenhøjvej 11

7950 Erslev

Mobil: 2814-0671

Seafood Limfjord – anlæg 91N (op til ca. 350 tons/år) (omlagt 2014)

v/ Alex Mikkelsen

Havredalen 5

7900 Nykøbing Mors

Mobil: 2422-5357

Seafood Limfjord – anlæg 250 (op til ca. 500 tons/år) (omlagt 2014)

v/ Alex Mikkelsen

Havredalen 5

7900 Nykøbing Mors

Mobil: 2422-5357

 

Seafood Limfjord – anlæg 249 (op til ca. 500 tons/år) (omlagt 2014)

v/ Alex Mikkelsen

Havredalen 5

7900 Nykøbing Mors

Mobil: 2422-5357

 

Seafood Limfjord – anlæg 91S (op til ca. 300 tons/år) (omlagt 2014)

v/ Alex Mikkelsen

Havredalen 5

7900 Nykøbing Mors

Mobil: 2422-5357

 

Seafood Limfjord – anlæg 193 (op til ca. 300 tons/år) (omlagt 2014)

v/ Alex Mikkelsen

Havredalen 5

7900 Nykøbing Mors

Mobil: 2422-5357

 

Seafood Limfjord – anlæg 49 (op til ca. 300 tons/år) (omlagt 2014)

v/ Alex Mikkelsen

Havredalen 5

7900 Nykøbing Mors

Mobil: 2422-5357

 

Seafood Limfjord – anlæg 49Ø (op til ca. 300 tons/år) (omlagt 2014)

v/ Alex Mikkelsen

Havredalen 5

7900 Nykøbing Mors

Mobil: 2422-5357

Seafood Limfjord – anlæg 308 (op til ca. 300 tons/år) (omlagt 2016)

v/ Alex Mikkelsen

Havredalen 5

7900 Nykøbing Mors

Mobil: 2422-5357

 

Hjarnø Muslingeanlæg – nr. 234 (op til ca. 500 tons/år) (omlagt 2014)

v/ Hjarnø Havbrug

Snaptunvej 57b

Tlf.: 75-683801

Att.: Anders Pedersen

Mytiline – 1 anlæg (anslået 300 tons/år) (omlagt 2015)

v/Lars Erik Holtegaard

Lundkjærvej 36

7900 Nykøbing Mors

Mobil: 6013-2135

E-mail: post@bluefood.dk

Danske økologiske tanganlæg:

Hjarnø Tanganlæg nr. (op til ca. 1000 tons/år) (omlagt 2014)

v/ Hjarnø Havbrug

Snaptunvej 57b

Tlf.: 75-683801

Att.: Anders Pedersen

Danske økologiske krebsebrug:

Herredbæk Krebsebrug (omlagt 2015)

v/Niels Jørgensen

Årupvej 39

9670 Løgstør

Tlf.: 2068-8447

E-mail: Jorgensen_niels@mail.dk

Anlæg (01.09.2016) Antal anlæg (stk) Samlet godkendt økologisk produktion tons/år: Total godkendt produktion i DK (2014): Økologisk godkendt produktion i % af total produktion
Ferskvandsdambrug 9 797 Ca. 30.452 2,6
Havbrug 2 230 Ca. 14.329 1,6
Linemuslinger 11 3850 Ca. 1.566 >100 %
Tanganlæg 1 1000 Ca. 1.500 66 %
Krebsebrug 1 Ca. 2 ukendt -
Total (tons/år) 24 5.879 47.847 12,28%

Danske økologiske akvakulturprodukter