Hvad støtter/ får jeg, når jeg køber en økologisk opdrætsfisk:

Danske økologiske opdrætsfisk

Fisk kan også være økologiske! En række lande i Europa har godkendte regelsæt for økologisk produktion af opdrætsfisk – bl.a. ørred, som bliver opdrættet på økologiske dambrug helt på linie med tilsvarende økologisk produktion af bl.a. kyllinger indenfor landbruget. Som noget nyt indføres 1. juli 2010 et fælles EU regelsæt (EU-forordning) for økologisk akvakulturproduktion.

De første økologiske opdrætsfisk lå klar til de danske forbrugere i september 2005. Siden har interessen og efterspørgslen af økologiske opdrætsfisk været stærkt stigende fra såvel danske som udenlandske forbrugeres side.

Ved at købe dansk økologisk opdrætsørred støtter man en produktionsform der:

-

kan karakteriseres som en ekstensiv i forhold til den konventionelle produktion af opdrætsfisk

-

sikrer stor fokus på opdrætsfiskens velbefindende

-

udelader brugen GMO-modifiserede stoffer i fiskefoderet

-

udelader brugen af syntetisk farvestof i produktionen

-

minimerer anvendelsen af medicin og kemikalier i produktionen

-

sikrer minimering af påvirkninger på det ydre miljø

-

sætter fokus på bæredygtighed og minimering af anvendelsen af ressourcerne i produktionen

-

sikrer sporbarhed fra forbrugeren til producenten

Danske økologiske akvakulturprodukter